Frequently Asked Questions (FAQs)

FAQs about oneAklan-GO: USER

 1. Ano nga ba ang oneAklan-GO?
  • Ang oneAklan-GO ay isang on demand na pagseserbisyo para sa mga komunidad. Nagtatayo kami ng isang komunidad ng mga micro entrepreneurs (Taskers) sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lokal na kasanayang serbisyo, mga gawain, paghahatid ng mga pagkain, at marami pang iba.
 2. Paano mag-book ng isang serbisyo o bumili ng isang produkto?
  • Pumili lamang ng kategorya na gusto mo;
  • I-set ang iyong location (Siguraduhing naka-ON ang location ng iyong mobile device);
  • Pumili ng isang tasker at kumpirmahin ang iyong booking;
  • Hintayin ang Tasker na dumating sa iyong lokasyon;
  • Kapag ang serbisyo ay tapos na i-rate ang iyong Tasker at magbayad.
 3. Iba’t ibang uri ng paraan para magkaroon ng load wallet (Ang load wallet ay ang paraan upang makapag-book ka ng serbisyo sa Tasker.):
  • Paypal
  • Bank Deposit
  • Maaari ding pumunta sa aming opisina para personal na malagyan ng load wallet ang iyong account.

FAQs about oneAklan-GO: TASKER

 1. Ano nga ba ang oneAklan-GO?
  • Ang oneAklan-GO ay isang on demand na pagseserbisyo para sa mga komunidad. Nagtatayo kami ng isang komunidad ng mga micro entrepreneurs (Taskers) sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lokal na kasanayang serbisyo, mga gawain, paghahatid ng mga pagkain, at marami pang iba.
 2. Paano maging Tasker?
  • I-download lamang ang mobile application na oneAklan-GO sa inyong mobile devices.
  • Magsign-up ng iyong account;
  • Hanapin ang “Register as Tasker”;
  • Punan ang mga puwang gamit ang iyong mga detalye at iba pang impormasyon;
  • I-click ang Save icon upang matapos ang proseso at makapag umpisa bilang isang Tasker.
 3. Sino-sino ba ang pupwedeng maging Tasker?
  • Kahit sino pupwede maging Tasker. May motorsiklo ka man o wala. (Maliban lamang kung ang uri ng iyong pagseserbisyo ay ang pagpapa-arkila ng iyong sasakyan o motorsiklo.)
 4. Paano bang kumita sa pamamagitan ng pagiging Tasker?
  • Sa pamamagitan ng oneAklan-GO, maaari mong lagyan ng presyo ang iyong pagseserbisyo. Meron pang “Moving Fee” na nagkakahalaga ng P20.00/kilometer.
 5. Ano-anong mga uri ng serbisyo ang pupwede mong pagkakitaan sa oneAklan-GO?
Agri-Products Car wash Food Delivery
Water and Ice delivery Massage Motorcycle Ride
Salon Tours Grocery Delivery
Appliances Apparel Hair Braiding
Laundry Services Mechanic Rental Services
Tattoo Design Computers Tricycle Ride

Para sa higit pang katanungan, maaaring bisitahinang aming website: https://www.oneaklan.com/go o magmessage lamang sa aming Facebook page: oneAklan

Main Menu